Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Home    //    Werkwijze    //    Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Coppens Schilderwerken voert totaalonderhoud uit volgens de methodiek Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Deze manier van werken leidt tot een aanzienlijke daling van de faalkosten bij renovatie en onderhoud. Ook de kwaliteit, doorlooptijd en klanttevredenheid verbeteren door Resultaatgericht Samenwerken.

 

Verandering aanbestedingsmarkt

Voorheen lag de nadruk enkel op de laagste prijs. Tegenwoordig draait het veel meer om een intensieve en langdurige samenwerking tussen alle partijen die bij het onderhoud en/of de renovatie betrokken zijn. En dat werpt zijn vruchten af, zowel financieel als organisatorisch.

 

Proces Resultaatgericht Samenwerken

Vanaf de start van een project denken we samen met u als opdrachtgever en andere betrokken onderhoudspartners na over de meest optimale en duurzame aanpak van het onderhoud. De volgende stappen worden doorlopen:

Stap 1: opdrachtgever geeft aan wat er moet gebeuren (wensen en eisen).

Stap 2: uitvoeren van een conditiemeting.

Stap 3: vanuit ieders specialisatie en deskundigheid worden scenario’s met een kostenberekening opgesteld.

Stap 4: keuze voor het meest ideale uitvoeringsscenario

 

Resultaatgericht onderhoudsplan

Alle gezamenlijke afspraken worden voorafgaand aan een project vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen in samenwerking met elkaar onderhoudsscenario's op- en bijgesteld worden.

 

Communicatie en informatie eindgebruikers

Onderhoudswerkzaamheden kunnen overlast geven voor eindgebruikers, zoals huurders, bewoners en cliënten. Tijdige communicatie en informatie zijn daarom essentieel. Wij zorgen ervoor dat de eindgebruikers ruim van tevoren geïnformeerd worden over de aanvang, omvang en verwachte duur van de onderhoudswerkzaamheden.

 

Belang juiste win-win mindset

Resultaatgericht Samenwerken moet passen bij de bedrijfscultuur en werkwijze. Voorwaarden voor succes zijn naar onze mening: openheid, transparantie, elkaar kunnen vertrouwen, begrip voor elkaars belangen hebben en open staan voor vernieuwing en verandering.

 

Aspirant-status VGO-keurmerk

VGO-keur is het keurmerk waarmee Resultaatgericht Samenwerken wordt getoetst. Coppens Schilderwerken heeft de Aspirant-status voor het VGO-keur behaald. Het streven is om in 2020 het

definitieve keurmerk te behalen.

 

Ik wil graag meer weten over Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Joost Coppens

Directie

Projectleiding RGS-schilderwerken

Totaalonderhoud 

 

06 - 20 23 83 24

joost@coppensschilderwerken.nl