Aspirant-status VGO-KEUR

Home    //    Over ons    //    Nieuws    //    Aspirant-status VGO-KEUR

Coppens Schilderwerken B.V.  is Aspirant-lid van de Stichting VGO 


Coppens Schilderwerken B.V. heeft de Aspirant-status voor het VGO-keur behaald. Hiermee zijn we nog maar een kleine stap verwijderd van het definitieve keurmerk. De Stichting VGO kent dit toe aan bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van onderhoud, renovatie en resultaatgerichte samenwerking.
 

Aspirant-bedrijven krijgen twee jaar de tijd om het definitieve kwaliteitsmerk te verkrijgen. Coppens Schilderwerken B.V. streeft ernaar het certificaat in 2020 te behalen. De komende maanden dienen we ons plan van aanpak in en houden we de Stichting VGO op de hoogte van onze vorderingen.


Toetsing

De onafhankelijke certificeringscommissie KIWA toetst vervolgens of Coppens Schilderwerken B.V. aan alle criteria voldoet. Er worden competentiescans uitgevoerd, een praktijktoets en klanttevredenheidsonderzoeken. Voert Coppens Schilderwerken B.V. onderhoudsprojecten efficiënt en duurzaam uit en met vernieuwende technieken? Scoren we bij onze klanten goed op aandacht en communicatie? En werken wij resultaatgericht samen met onze opdrachtgevers? Dan is de kans groot dat het definitieve keurmerk ons volgend jaar wordt toegekend.

 

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over VGO op www.vgokeur.nl.