Certificaten

Home    //    Over ons    //    Certificaten

  VGO-keurmerk 

 


Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking op het gebied van vastgoedonderhoud die getoetst wordt middels het VGO-keurmerk. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij Resultaatgericht vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhoudsbedrijf. Het VGO-keurmerk garandeert dat Coppens Schilderwerken het Resultaatgericht samenwerken in de disciplines/specialismen: Gevels & Interieur beheerst. Ook toont het VGO-keurmerk aan dat wij ruime ervaring en in de praktijk hebben op het gebied van resultaatgericht vastgoedonderhoud. Onze audit m.b.t. het  VGO-Keur is uitgevoerd door KIWA Nederland B.V. 

 

VCA-keurmerk


 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het keurmerk is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.


 

  Onderhoud NL Garantie keurmerk

Het Onderhoud NL Garantie keurmerk (voorheen AF-Erkend). Dit keurmerk garandeert dat onze onderhoudsspecialisten werken volgens de garanties en leveringsvoorwaarden zoals overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Met permanent klanttevredenheidsonderzoek en periodieke technische inspecties wordt de kwaliteit constant gecontroleerd!

 

  Erkend leerbedrijf


Als erkend leerbedrijf leiden wij leerlingen op voor het schildersvak. Een leerling staat onder toezicht van een leermeester. De leermeester is voor de leerling het vaste aanspreekpunt. Hij plant en organiseert de opleiding binnen het bedrijf, instrueert vakvaardigheden, zorgt voor een goede en veilige leerplek en begeleidt en beoordeelt de leerling. Het keurmerk wordt uitgegeven door Savantis. Savantis heeft de wettelijke taak om leerbedrijven te erkennen en de kwaliteit te bevorderen en te toetsen.

 

  PSO-keurmerk


De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd  kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. Dit wordt de 'directe bijdrage' genoemd. Daarnaast worden de inkopen van producten en/of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en SW-bedrijven omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan dit deel van de omzet heeft meegewerkt. Dit wordt de 'indirecte bijdrage' genoemd. Met dit laatste komt de ketenstimulering op gang. De directe- en indirecte bijdragen worden bij elkaar opgeteld tot een totale sociale bijdrage. Een auditor van een Certificerende instelling voert vervolgens een onafhankelijke toetsing uit. De auditor kijkt niet alleen naar het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand, maar toetst ook of de organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers (kwalitatieve eisen).